2009 február 15 – Fallout – Nagygombos

Jó (vagy inkább rossz) szokásomhoz híven a játékot megelőző éjszaka nem tudtam rendesen aludni. Igaz, az izgatottsághoz hozzájárult az is, hogy a játékra már hetek óta készültünk és sokáig úgy nézett ki, hogy végre együtt játszhatunk Apa-val is. Sajnos azonban Neki közbejött egy halaszthatatlan elfoglaltság, így megint csak a “megszokott” trió (Shadow, Raven és én) készült a játékra egy külsőssel (Stryker) kiegészülve.

Az utazás is már szokottnak mondható módon indult: Shadow és Raven az egyik, míg én és a kiegészítő ember egy másik autóban. A folytatás már (remélem) nem szokásos módon folytatódott. Az autóm ugyanis Nagygombostól nem messze kilehelte öreg lelkét. Hála hooligun-nak (TomeKK öccsének) mind az utasaim, mind végül én is megérkeztünk kis késéssel a helyszínre. Mire én odaértem, az eligazítás már javában tartott, de azért így is hallottam a lényeget.

Az eligazítás után befejeztük a beöltözést és kiosztottuk a szerepeket. Stryker lett a rádiós és én a rajpk. Elsőként a HQ-ra vonultunk, hogy megkapjuk a feladatunkat. Mivel később érkeztünk, mint a többiek és amúgy is csak 4-en voltunk, megkaptuk a HQ őrzésének dicső feladatát.

Nem is kellett sokat várnunk, megjelentek két-három csoportban a Vault 13 lakói. Az igazoltatás rendben lezajlott. Ezután Shadow és Raven kis őrjáratra indult, mi Stryker-el a HQ-n maradtunk. Ezalatt volt időm kiépíteni a harcálláspontomat, azaz leraktam a hátizsákom egy direkt erre a célra hozott jó nagy zöld ponyvára. Shadow-ék visszaérkezte után mi mentünk egy rövid patrol-ra. Közben a “város”-ban megindult az élet. A civil-ek ellenőrzése folyamatosan zajlott és a rajok rendszeresen kértek utasítást a HQ-tól. Visszaérve a HQ-ra a következő parancsunk őrjáratozás volt. Neki is indultunk a Fogda és Kaszinó környékére, amikor rádión hallottuk, hogy egy Wasteland-i lakos agyonverte az apját és a Kaszinóban időzik. Nosza, be is mentünk a kaszinóba, ahol egy másik rajjal megpróbáltuk elfogni a célszemélyt (Dolivier). De Gizmo és egy másik civil megzavart minket és mivel nem volt tűzparancsunk, a biztonság kedvéért engedtünk. Doli azonban nem úszta meg a dolgot. Nem sokkal később elkapta egy raj.

A békesség kedvéért kivonultunk a kaszinóból és a katedrális felé vettük lépteinket. Itt már népes civil tömeg gyűlt össze a kezdődő “isten”tisztelet miatt. Közeledvén egy fegyveres civilt vettem észre a tömegben. Beküldtem Stryker-t az emberért, aki megpróbálta kiemelni a tömegből. Ezalatt Raven és Shadow két oldalról fedezte én pedig az úton állva kértem erősítést a parancsnokságtól, illetve jeleztem az úton közeledő egyik BoS őrjáratnak. Sajnos azonban nem számoltunk a Világvége Egyháza papjaival, akik orvul pisztolyt rántottak és lelőttek minket. Az érkező raj azonban felszámolta az ellenállást és meggyógyítottak minket.

Ezután különböző helyekre kellett mennünk őrjáratra a város területén. Majd találkoztunk két civillel, akik állításuk szerint ártatlan barátjukat akarták a BoS fogságból kiszabadítani. Mi persze nem akartunk segíteni, de aztán némi készpénz és csoki ráhatásra hajlandóak voltunk kötélnek állni. Mint utólag kiderült Dolivier-t kellett kiszabadítani, aki akkor épp a Fosztogatók egyik kulcsembere volt (?!). Kissé izgultunk, mi lesz majd a fogdában, de az éppen akkor ott szolgálatot teljesítő raj nem akadékoskodott. Én előre mentem és határozott hangon szóltam, hogy a Dolivier nevű rabot el kell vinnem magammal. Szerencsére az ott lévő foglyok és Dolivier is tiltakozni kezdtek és az őrség azzal volt elfoglalva, hogy a rabokat kordában tartsa, így akadály nélkül ki tudtuk vinni Dolivier-t. Átkísértük a Kaszinóba és ott meg is kaptuk érte a váltságdíjat. Közvetlenül ezután több BoS raj is benyomult a Kaszinóba és félő volt, kiderül a turpisság. De mázlink volt. Ezután a parancsnokságtól kaptunk pihenőidőt, amit a Kaszinóban töltöttünk el Iguana-stick elfogyasztásával és kis szerencsejátékkal.

A Kaszinó-beli pihenő után a HQ-ra mentünk vissza, ahol újabb őrjáratra küldtek minket, ezúttal az A9-D9 területre. A város szélén haladva elmentünk ismételten a Katedrális elött, de már figyeltük a papokat, így békésen tovább tudtunk haladni. A C8-as koordinátán álló épületre azonban nem figyeltünk így az emeleti ablakból ránk zúduló sorozat kettőnket is földre vitt. A maradék két ember gyorsan fedezékbe húzódott, majd viszonozta a tüzet. Ezután minket, sebesülteket meggyógyítottak, majd óvatosan a bejárathoz settenkedtünk. Raven szólt, hogy úgy látta, a támadónk az épület túloldalán már kiszaladt, de biztonság kedvéért átvizsgáltuk az egész épületet, szobáról szobára haladva. A támadónk ezalatt valószínüleg már árkon-bokron túljárt, de mi legalább gyakoroltuk a szobafoglalósdit. Ezután tovább mentünk az őrjárati területre.

Valamivel később hírt kaptunk, hogy a Katedrálisban fogságba ejtették a Kaszinó játékmesterét. Nosza több se kellett nekünk, jelentkeztünk a HQ-nál, hogy mi is mennénk szabadítani. Engedélyt kaptunk az akcióban való részvételre. Futás. Odaérkezve bejelentkeztünk Balukov-nál, majd látva, hogy a Katedrális hátsó bejáratánál nagy a tűzharc és ott úgyse jutunk be, elmentünk a Katedrális Kaszinó felöli végéhez. Itt Stryker és én bemásztunk az ablakon, Raven és Shadow pedig a főbejárathoz mentek. A terv jó volt, de ekkorra a földszinti bejáratot már elfoglalták az ott lévő BoS rajok. Az emeleten viszont Fosztogatók voltak. A lépcsőnél kisebb tumultus alakult ki, végül két-három raj lerohanta (vagy inkább felrohanta) az emeletet és felszámolta az ellenállást. Ismét szobáról-szobára haladva mentünk és hamarosan “Tiszta!” kiáltások hangzottak fel az emeletről. Visszamentünk a földszintre, ahol közben kiderült, hogy a fogoly a pince szinten volt, akit a mi emeleti akciónk alatt kiszabadítottak.

A következő nagyobb akciónk a B8-as koordinátán lévő épület elfoglalása volt. Rádión kaptuk a hírt, hogy két papot raboltak el a Fosztogatók, akiket ki kell szabadítani. Hmmmm mondanom se kell, nem túl nagy lelkesedéssel indultunk a papok kiszabadítására, de a parancs az parancs. Az épületet mi a C8 felöl közelítettük meg, majd lassan kerültük és próbáltunk az A koordináta felöli bejárathoz eljutni. Míg Shadow és Raven, az ablakok közvetlen közelében haladt előre, mi Stryker-el kicsi nagyobb ívben kerültünk. Így a ház rövidebb oldaláról sikerült befordulni és a bejáratnál lévő embereket kilőni, illetve beszorítani az épületbe. Tovább közeledve a bejárathoz Shadow és Raven továbbra is a fal tövében haladt, mi pedig messzebbről araszoltunk. Mind a földszintről, mind pedig az emeletről tüzeltek ránk, nagy volt a kavarodás. Engem egy emeletről érkező sorozat le is terített, de nem sokkal később az engem eltaláló ember bocsánatot kérve szólt, hogy nem érvényes a találata, mert Ők az emeletről nem lőhetnek ki. Így folytattam a bejárathoz közeledést. Eközben valamelyik BoS raj bejutott (gondolom ablakon keresztül) a földszintre, így sikerült több lövést is leadnom saját emberre, aki földszinti ablak közelében mozgott. Egy idő után kiállt az ablakba és szólt, hogy ugyan már, saját emberre ne lőjek … szerintem az ilyen esetekre találták ki a rádiót. Nem ártott volna, ha közlik rádión, hogy BoS raj van a földszinten. Mert pillanatokkal azelőtt még kifelé lőttek ránk. A bejárat viszont még ekkor se volt szabad. Stryker-t ki is lőtték, Őt én gyógyítottam meg. Majd egy, a bejárattal szemközt elhelyezkedő sebesült sniper gyógyítására küldtem el Stryker-t. Mire visszaért hozzám, a bejárat közben felszabadult és végre bejutottunk. Pontosan nem tudom, hogyan, de végül a papok is kiszabadultak és mi visszatértünk a jó kis őrjáratozáshoz.

Újra a Kaszinó közelében jártunk, ahol Godot-val találkoztunk. Ő felajánlotta a szolgálatait … … de mi jó katonákhoz illően nem éltünk a lehetőséggel. Ellenben információ szerzésre elküldtük. Shadow és Raven elkísérte, hogy a városon keresztülhaladva ne tartóztassák fel, mi addig Stryker-el visszamentünk a HQ-ra. Kicsivel később, mivel rádión nem értük el társainkat, Stryker-el elindultunk megkeresni őket. A c4-es kereszteződésnél egy raj posztolt és két pap zavarta őket. Mi óvatosan közeledtünk és fegyverünket lövésre készen tartottuk. Az egyik pap ekkor meggondolatlanul ráijesztett a közelében álló katonára, amit Stryker egy rövid fejre érkező sorozattal reagált le Szegény csuhás percekig dörzsölte a fejét. Mondanom se kell, mi BoS-osok alig bírtunk állva maradni. Ezután folytatni akartuk az utunk a C9-es kereszteződéshez, de a felgyógyult pap és társa nyomunkba szegődtek. Mi nagyon nem aggódtunk, mert a Katedrálisnál nagyszámú BoS raj posztolt, így biztonságban éreztük magunkat. Kár volt. Az egyik pap, amikor nem figyeltünk eléggé, pisztolyt rántott és mind a kettőnkkel végzett. Ezt persze a posztoló BoS raj se nézte tétlenül és megbosszultak minket. Majd az egyik katona kis pénz ráhatásával meggyógyíttatott minket, a papok is egymást, végül sikeresen eljutottunk a célunkhoz, ahol mind Godot-val, mint Shadow-val és Raven-nel összefutottunk. Godot sikeresen teljesítette a feladatát és megtudta, hogy a Fosztogatók a C2-es épület felöl terveznek betörni és megtámadni a BoS HQ-t. Ez fontos információ volt, igyekeztem vissza a parancsnokságra. A HQ-n tájékoztattam a parancsnokot, majd a fogda felé vettünk irányt. Mi váltottuk az ott szolgálatot teljesítő rajt. A fogda őrzése eseménytelenül telt, 5-10 perc eltelte után az utolsó foglyokat is szabadon engedhettük. Kis üldögélés után kaptuk a HQ-ról a parancsot, hogy segítsünk elkapni a Vault 13-at kirabolni szándékozó Fosztogatókat. Futólépésben érkeztünk. Ha jól emlékszem az Echo raj színlelve a Fosztogatókkal tartott. A parancs az volt, hogy adott jelre fegyverezzük le a Fosztogatókat, a menekülőket és az ellenállókat pedig lőjük le. Az összehangolt támadás eredménye képpen sok Fosztogató ott maradt a Vault 13 és a C2 körül, de a menekülő Fosztogatókat üldözve a legtöbb BoS katona eltűnt és a sebesült Fosztogatók őrzésére csak ketten-hárman maradtunk. Őket pedig egy pap gyógyítgatta, akik a meglepetés erejével felénk kerekedtek és lelőttek minket. A rajom visszaérkező tagjai is a meggyógyított Fosztogatók áldozata lett, így az egész raj visszaállóra ment.

Újabb őrjáratozás következett, majd hírt kaptunk, hogy az összes civil, Vadász, Fosztogató és Vault 13-as (?) a BoS HQ elfoglalására készül az ott található chip megszerzése érdekében. Egy darabig az A koordinátán lévő úton voltunk, közeledve a HQ felé, de nem kerültünk harcérintezésbe a Katedrálisban és a Kaszinóban gyülekező ellenséggel. Távolról figyelve a mozgolódást informáltuk a parancsnokságot rádión, végül bevonultunk a HQ-ra. A HQ védelme elkeseredett harcba torkollt. A C2-es épület felöl érkezett a támadás (ahogy Godot mondta) és onnan sikeresen bejutottak az egyesült erők. Közben harcok folytak a Kaszinó irányában is, de arról már csak az érkező, kilőtt rajokból értesültünk. A raj tagjai elszakadtak egymástól, ahogy a főépület szobáit védtük, de mindannyiunkat kilőtték. El is indultunk a visszaállóra, majd onnan a Kaszinó felé akartunk átkaroló hadműveletet indítani. Ekkor azonban jött a rádió üzenet: a Fosztogatók, vagy valaki megszerezte a chip-et, ezzel véget ért a játék.

A sorrendje az eseményeknek nem biztos, talán már aznap este se tudtam volna jól elmesélni a napot, mindenesetre a lényeges mozzanatokat azt hiszem sikerült mind leírnom. A játék nagyon jó volt, én jól éreztem magam végig. Tanulságképp magamnak azt jegyeztem meg, hogy jóval bátrabban lehet szerepet játszani.
Az ellenfél nagyrészt korrekt volt, a papok és civilek jól játszották a szerepük, igazán élvezetes volt minden.
Aki nem jött sajnálhatja nagyon. A következő ilyen játékon 150% ott leszek.